[BIN: 0853]

Den vonde stjukmori

Oppskrift 1913 av Rikard Berge etter Sigrid Veamyrane, Veum, Fyresdal, Telemark .

1. De va' en tosdagsaften
3 bonn gjekk paa graven aa gret.
2. Den eine gret taarir, (den andre gret) blo
den tre'e gret si moer upp av sortan jor.
3. Kjære mine børn, hvad vil de meg no
aa maa eg faa laav til aa liggje i ro.
a ja ... aa maa eg ....
4. Kjære mi moder, vi' du fygje oss hjem
me hev naa fengje ein stemoder so slem.
5. Fru Adelin ho seg gjenom dynnane steig
stolt Singelinn sto paa golvi aa snudde seg omkring.
6. A: Tenk paa de store, (tenk paa de) smaa
tenk allemest paa den som i voggune laag.
7. Eg tenkjer liti paa dei store aa mindre paa dei smaa
allminst paa den som i voggune laag.
8. Ha' du kje ette meg adde slags mat
kvi sko mine børn lie honger aa hat.
9. (Ha' du kje ette meg) dønune blaa
(kvi sko mine børn) liggje paa halm aa paa straa.
10. (Ha' du kje ette meg) femten vokslys
(kvi sko mine børn) sitje i myrke hus.
11. Vi' du no vera ei stemoder so slem
i helvede der ska beredes deg seng.
12. Der æ hestane sorte aa vognene blaa
naar tiden er omme stig du derpaa.
13. Vi' (du no vera ei stemoder) so go
i himmerikje sko der beredes deg bo.
14. Eg kann no kji tøvre her lenger hos deg
dei himmelske klokkune ringer efter meg.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. TFM R. Berge CCXLIX 249, s. 60f.(NFS, kopi) - Til slutt er opplyst: "God tone", og om kvedaren:" etter mori").