[BIN: 0852]

Den vonde stjukmori

Oppskrift 1913 av Rikard Berge etter Torleiv Rudi, Borggren, Fyresdal, Telemark .

1. Esbel han egte lod Gullbor den rige
var tro af sin skjønhed og snild uti skjemt.
Ei harpe og dans kun der aldri fans liken
men ho agta so liti paa hus aa paa hjem.
Hun svævede stedse i gammen og sus
men ho agta so liti paa bonn aa paa hus.
(De var stjukmori, og so kom mori att til borni).

Ekstra opplysninger

Orig. ms. TFM R. Berge CCXLIX, s. 21 f. (NFS, kopi)