[BIN: 0844]

Den vonde stjukmori

Oppskrift 1911 av Rikard Berge etter Margit Austistog Fæddand, Mo, Telemark .

1. Tre børn dei gjikk seg paa greften frem
2. Den eine gret taarir [den andre gret] blo
den tree gret si moder utav sortande jor.
3. Agnetta bort ti sin herre mon gaa
aa maa eg fygje heimatte mine 3 smaa.
4. - - - -
so ovnane rivna aa malmuren brast.
5. De eine ho byste, de are ho tvo
den træe va' liti sto ne for hendes fot.
6. Aa mine tre smaa ska kji liggje paa halm aa straa
men dei ska liggje paa døneseng blaa.
7. Aa mine [tre smaa ska kji liggje] i myrkaste hus

Ekstra opplysninger

Orig. ms. TFM R. Berge CCXIX, s. 22 f. (NFS, kopi) Som overskrift står: (Den vonde stjukmor) I strofe 1 manglar 1.2. - I strofe 4 manglar l. I. - Under 1.l i strofe 7 står i parantes: (eg leivde ette meg dei store voksljus).