[BIN: 0819]

Den vonde stjukmori

Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter Ambjør Vistadhaugjen, Mo, Telemark .

1. Stolt Salvei ho dødde i kung Peders går
så lagde de hende på ligestrå.
-Så redelig var den skjønne jomfru -
2. Så lagde de hende på ligebår
frem kom jomfru Maria, fletta hendes hår.
3. Så satte de hende på grefti frem
de tolv gudsenglanne sång mæ dem.
4. Så lagde de hende i grefti ned
de tolv gudsenglanne sång derved.
5. Det var så silde en torsdags kveld
de tri små ganger på grefti frem.
6. Den eine gret tårir, den andre gret blo
den tree gret moder af sorte jor.
7. Ak kjære mine børn, hvi græder de så
hvi må eg 'ki sova mæ freen enno.
8. Ak kjære min moder, vi græder efter dig
vi har fått en stivmoder så vredelig.
9. Stolt Salvei ho monne for herren at stå
må jeg fygje heimatte mine tre små.
10. Ja du må fygje heimatte dine tre små
når du kommer atte ti hanen galer to.
11. Stolt Salvei kom heim i kung Peders går
fru Mette sto ute, va' sveipt i mål.
12. Hev de 'ki ette meg bådi ull å lin
med mine børn ska' ligge i aske som svin.
13. Hev de 'ki ette meg dæn kåpa blå
med mine børn ska' ligge på barlindstrå.
14. Hev de 'ki ette meg de gule vokslys
med mine børn ska sidde i mørke hus.
15. Vi' du vera vond mæ mine tre små
helvedes dører åben for dig står.
16. Men vi' du vera go mæ mine tre små
himmeriges dører åben for dig står.
17. Når du skjere på dine dei klæi grå
så bøter du væl um mine tri små.
18. Når du skjere på dine dei klæi blå
så skjer du på mine dei klæi grå.
19. No må eg 'ki lenger stå tale med dig
de himmeriges klokker ringe efter mig.
20. No må eg 'ki lenger stå tala et or
no li dæ ti at hanen galer to.
21. Når ho bøtte væl um sine små
så skar ho på hennes dei klæi grå.
22. Når ho skar på sine dei klæi grå
så skar ho på hennes dei klæi blå.
23. Dæ eine ho byste, dæ andre ho tvo
dæ tree va' liti, ho rugga mæ sin fot.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS S. Bugge 1, s. 213-214. (Reinskrift) Overskrift: "Moderen under Mulde V. (meddelt af Ambjør Vistadhaugjen i Mo)". I margen ut for str. 3-4 har Bugge skrive to variantstrofar etter Targjei Kosi, Vrådal, Kviteseid. Den første er skriven fullt ut:

De bare hende til graven frem
de ni gudsenglanne sjunge for dem.

Den andre er avstytt slik: - i graven ned - derved, som i samsvar med den føregåande og jamført med str. 4 vel må utfyllast slik:

De lagde hende i graven ned
de ni gudsenglanne sjunge derved.

Avstyttingar: 6. "Som V.8 (i I hos mig)". Dette siktar til Tone Marteinsdotters versjon (var...); 9." Som V.9 i I hos mig; i Lin. 1: ho monne for herren-; L.2: fygje heimatte mine -"; 10. "Som V.10 i I hos mig; i L.2: - atte ti hanen, ". - Prenta i DgF III, s. 867-868 med nokre mindre endringar i skrivemåte.