[BIN: 0818]

Den vonde stjukmori

Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter Ingebjør Sandvik, Mo, Telemark .

1. Dær kom sjukjen på dæ land
-på follo -
døe burt Sylveli, dæ liljevand.
-Tungt æ dæ å trjoa dansen undi mollo -
2. Dær kom sjukjen i dæn by
døe burt Sylveli, dæ vene viv.
3. Sunna fy kyrkja jarar en lik
nora fy kyrkja skoa han viv.
4. Å han feste 'æ Vendeli, han flutt' 'æ heim
å riddarar å møyar rie mæ dei.
5. Dei fygde 'æ Vendeli i stoga inn
riddarar å møyar båre fy skinn.
6. Dei sette 'æ Vendeli i brurebenk
riddarar å møyar båre fy skjenk.
7. Vendeli tala ti ternunne tvo
kven eiger småbonni, på golvi gå.
8. Ti svarar dei ternunne, så blitt dei tala
dei eige Nikelus, som du sko hava.
9. Å ho slo ti dæ lisle kind
så bloi dæ dreiv utivi skarlakskinn.
10. Å ho slo ti dæn lisle svein
dæ va' æ lytt i en annen heim.
11. Å Sylveli mæ vår herre tala
må eg meg at jarriki fara.
12. Du må deg at jarriki fara
når du kjem atte når iktinne gala.
13. Å Vendeli gjekk seg uti stett
så møter ho Sylveli, dæ vene viv.
14. Å høyrer du Vendeli, hot eg talar ti deg
kvi æ' du så vonde mæ småbonni mi.
15. Å du slo ti dæ lisle kind
så bloi dreiv utivi skarlakskinn.
16. Å du slo ti dæn lisle svein
dæ va' meg lytt i en annen heim.
17. Når du skjere på dine dei klæi blå
skjer så på mine dæ vallmåli grått1.
1grå
18. Å no må eg 'ki lenger mæ deg tala
no høyrer eg at iktinne gala.
19. Å sko eg no tiare ti deg gå
så tung ei lykke sko du få.
20. Dæ eine ho byste, dæ are ho tvo
dæ tree vagga ho mæ sin fot.
21. Ti tala Nikelus, i sængi låg
kvi må 'ki småbonni på golvi gå.
22. Småbonni må 'ki på golvi gå
eg tala mæ deires moder i nått.
23. Å tala du mæ deires moder i nått
å2 bære meg, eg mått' æ kje sjå.
2gud
Ekstra opplysninger