[BIN: 0816]

Den vonde stjukmori

Oppskrift 1867 av Sophus Bugge etter Steinar Gibøn, Møsstrond, Rauland, Telemark .

1. Eg helsar deg Hellfre, eg talar te deg
-på follo -
hossi liver dei no i jolo sjå deg.
-Her æ' tungt troa dansen unde mollo -
2. Her æ' både myrkt å kalt
-p(å) f(ollo)-
her skin so lite av soli varmt.
-H(er) æ' (tungt troa dansen unde) mollo-
3. Statt upp Magreta plommekinn
-p(å) f(ollo)-
no ser du væl vreitt på skjuksonen din.
-H(er) æ' (tungt troa dansen unde) mollo-

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS S. Bugge c, s. 138-139. Mellom 1.2 og etterstevet denne opplysninga: "en som talte mæ ein Dauingje".