[BIN: 0811]

Den vonde stjukmori

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Gro Gunnarsdotter Haugjen, Fyresdal, Telemark .


a

1. Sunna før kyrkja der jara dei lik
-På folli -
å nora for kyrkja der skoa 'en viv.
-De æ' so tungt trø dansen unde molli -
2. Han fester 'æ Sylveli å flyt æ heim
riddarar å sveinar dei fyre 'æ no rei.
3. So sete han Sylveli på brurebenk
r(iddarar) å sv(einar) blei fyre 'æ no skjenkt.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS S. Bugge d, s. 75 Dette brotstykket står like føre ei anna oppteikning etter Gro Gunnarsdotter. Dette syner at ho må ha kjent to ulike versjonar av same visa.