[BIN: 0805]

Den vonde stjukmori

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Ingebjør Ivivon, Eidsborg, Lårdal, Telemark .

1. Ak kjære småbørn, hvi græder I så
må eg ikke have fred i den mørke vrå.
-Ti ædelin var den skj(øn) jomfru -
2. De rivna i malmor, de riva i mur
stolt Salvei sto upp av de mørke bur.
3. St(olt) S(alvei) kom atte ti herr Peders går
då møtte ho liti Kj(ersti) ute står.
4. Æ' du sa vonde mæ bonni mi'
i helvite sko' eg berede deg ste.
5. Men vi' du vera snille mæ bonni små
så himmerikje må du vente deg få.
6. Eg må kje lenger stande tala so
nå li de ti at hanen galer to.
7. Eg må inkje i stoga inn
barre for Herepær, mannen min.
8. Tala du mæ deires moer igjår
hott for du ba kje hennar i stoga inngå.
9. Ho ville inkje i stoga inn
baree for Herepær, mannen sin.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS S. Bugge a, s. 289-290. Omkvedet står over str. 1.-2.1: riva i mur er vel skrivefeil for: rivna i mur; 4.1: sa vel skrivefeil for: så.- str. 7 er sitert i DgF III, s. 867.