[BIN: 0797]

Den vonde stjukmori

Oppskrift, udatert av Magnus Brostrup Landstadukjent sanger, Telemark .

1. Naar hon skar paa sine baad gult og grønt
saa skar ho paa hine Vadmeli skjønt.
2. Nær ho gav sene baade Mjød og Vin
saa gav ho hennes dæ Vatni rent.
- - - - - - - - - - - -
3. Aa er du vond med Bonni smaa
i Helveti sko du Løni faa.
4. Er du god (med Bonni smaa)
i Himmerig (sko du Løni faa).
5. No er her kje atte bær Maanar tri
før me sko finnast i Himerig.
6. (No er her kje atte bær Maanar) fem
(før me sko finnast i) Himelen.
- - - - - - - -
7. - - - - -
kvi er du saa god med Bonni smaa.
8. D(e)f(e) er eg saa god med B(onni) smaa
æg tala med deires Moder igaar.
9. Tala med deres M(oder) igaar
Gud forlate den Stund eg maatte hena ekki sjaa.
10. Der var einki saa mykid paa Sylverlin at sjaa
bare spedske Nasar og bleike Kind.
11. Den eine ho byste, den are ho tvo
den trea vaggar ho med sin Fot.
12. Ho la hennars Bon paa Bolsteri blaa
hendes egne maatte ligge paa Halm og Straa.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS M. B. Landstad 8, s. 66. (Originaloppskrift)

Oppskrifta er mykje fragmentarisk, fleire stader er strofeforma borte og innhaldet referert i pro sa, slik: Framfor str. 1: "Sylverlin 1ste Konen. Kongen giftede sig og fik En som var saa vond med Stebørnene". - Mellom 2 og 3: "Børnene gik paa Kirkegaarden og græd. Kom Moderen og fulgte dem hjem og talede til Stemoderen". - Mellom 6 og 7: "Stedmoderen forandrede sit Forhold og Kongen spørger". - 8.1: Df er eg saa god med B(onni) smaa; utfyllinga av Df er usikker; 9.1; Tala med, vel skrivefeil for: Tala du med. - Sjå Landstad: "Norske Folkeviser" 1853, s. 550, merknadene.