[BIN: 0791]

Elvehøj

Oppskrift 1910 av Rikard Berge etter Olav Bjørnsson Homsaas (Kaste), Seljord, Telemark .

1. Jeg lagde mitt hoved i elvarøy
jeg [lagde] mig der til at sove
der kom til mig tvo elvekvinder
dei vilde med mig tale.
-Men lykken vender sig ofte om -
2. Den eine ho klappa meg ved hviden kjinn
den andre ho gviskra i mitt øre
vaagne dig op vaar ungane svenn
om du ville dansen røre.
3. Vaagne [dig op vaar ungane svenn]
on du [ville dansen] træde
mine jaamfruer skulde for dig kvæde
det fouerste du lyster ar høre.
4. Den eine begjyndte en vise aa kvæde
so fagert aaver alle kvinder
den striden strøm han stildes derved
som før var vand' at rinde.
5. Den striden [strøm han stildes derved]
som før [var vand' at rinde]
aa alle smaa fisker i floden var
de lekte med hver sin hale.
6. [Aa alle smaa fisker i floden var
de lekte med hver sin hale]
aa alle [smaa] fuglar i skogen var
begjynda ti kvitre i dale.
7. Aa ha' kje mi lykke vore meg so go
at hanen ha' skakje sine vengjir
so ha' eg kaame i bergje inn
aa blive der tiden so lengje.
8. Aa [ha' kje mi lykke vore meg so go]
at h[anen] ha' begyndt til gale
[so ha' eg kaame i] bergje inn
[aa blive der] alle mine dage.
9. So raader jeg hver ungansvenn
som ride vil tilhobe
at ikkje reiser at elvarøy
aa legg'e seg det ti sova.
Ekstra opplysninger