[BIN: 0776]

Olav Liljekrans

Oppskrift 1918 av Knut Liestøl etter Olav Eivindsson AustadBygland, Aust-Agder .

1. Høyr du Olav trø dansen mæ meg
ei silkesydd skjurte so gjeve eg deg.
2. Slett inkje eg vi å slett inkje eg må
i morgo ska no mitt bryddaup stå.
3. Hu slog han imellom si hærder
han ha alli ble slegjen verri.
4. ------
anten æ du drukkjen hellis æ du vrei.
5. Inkje æ eg drukkjen å inkje æ eg vrei
men eg hev vore i elveleik.
6. Han he gjengje at rosenslund
å prøve sin' heste å så sin hund.
7. Fysst døde Olav å so hass mø
å so hass kjære moder av sorgen laut dø.
Ekstra opplysninger