[BIN: 0771]

Olav Liljekrans

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge, ukjent sanger, Telemark .


Vælkomen Olav Liljetein
mæ elvo tru
Olav klember sin hest mæ krans

1. Dei slo han mæ tyrinyretein
serkjen rivna å holli seig.
2. De ser eg på Olavs fær
anten æ en drukkjen hellå rædd.
3. [De ser eg på Olavs] rei
[anten æ en] sjuk h[ellå] vrei.
Ekstra opplysninger