[BIN: 0770]

Olav Liljekrans

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Elen Rolleivstad, Fyresdal, Telemark .

1. Olav rie mæ bergji blå
-Lyster han Olav rie -
han valde ut drengjir store å små.
-Derfor fekk han Olav kvie -
2. Olav han rie mæ rjoi
han ville ti bryllaups bjoe.
3. Kvor vi du Olav mæ elvekvinna bu
hell du vi sjuke flykje di brur.
4. Hør du Olav liljegrein
stig av hesten gakk i leik.
5. [Hør du Olav] liljekrans
[stig av hesten gakk i] dans.
6. Eg må ikkje i dansen gå
imorgo ska mitt bryllaup stå.
7. Inkje vi eg mæ e[lvekvinna] bu
inkje [vi eg sjuke flykje mi] brur.
8. Olav spenner sin hest umkring
så rei han igjænom den elvering.
9. [Olav spenner sin hest] mæ spori
[så rei han igjænom den] e[lve]logji.
10. Olav kom seg riands igår
hass moder uti før han står.
11. Hør du de Olav sonen min
kvi æ' du så bleik i din' plomekinn.
12. Di æ' eg så bleik i min' plomekinn
for elvekvinnune mæ knivanne små.
13. Kjære mi moder1 du rei meg upp seng
kjære mi syster2 du fygje meg ti den.
1syster
2moder
14. Du rei meg upp seng i høgeloftsvalir
så eg kann sjå mitt brule i lunden fare.
15. Då brulee kom seg i grønan3 lund
då livd' ikkje Olav ei liti stund.
3rosans
16. [Då brulee kom seg] riands igår
gav Olav upp si ånd. 4
[Då brulee kom seg] på hvidan sand
så gav Olav upp si ånd.
17. [Då brulee kom seg] riands igår
hass broder uti før dei står.
18. Dei leidde den bruri i stoga inn
Olavs broer gjekk fyri hennar inn.
19. Dei sette den bruri på5 benkji
Olavs broer skjenkte.
5i
20. Ti tala bruri i benkjen sat
hoss ber de Olavs broer skjenkjer.
21. Olav æ' ikkje heimi
han gjen i gjogjen veii
22. Tikje han mei um si skogejul
hell han tikje um si unge brur.
23. Dæ æ' ikkje vært å dylje så
Olav døe i loftssvoli låg.
24. Ho breide av dei blomstri blå
Olav døe undi låg.
25. Der blei mei sorg hell der blei gama
der kom tri lik ti jori mæ sama.
26. Den ene6 var Olav den andre hass mø
den tree hass moder av sorgen mon dø.
6eine
Ekstra opplysninger