[BIN: 0765]

Olav Liljekrans

Oppskrift 1840-åra av Magnus Brostrup Landstad, ukjent sanger, Telemark .

  Olaf han reid imot Bergi
han vekkir up Elvir og Dvergir.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS M. B. Landstad 5, 12

Prenta i Landstad 1853 s. 355