[BIN: 0755]

Olav Liljekrans

Oppskrift 1859 av Sophus Bugge etter Hallvor Morkji, Fyresdal, Telemark .

1. Olav va' komen av elskog
- - elvinne store å små.
2. Elvekvinna retta ut hånd ifrå seg
kom her hit Olav trø dansen mæ meg.
3. Kvære vi' [du sjuke flytje di brur]
[helle vi' du] mæ elvo bu.
4. [Eg vi'] inkje sjuke flytje mi brur
[å eg vi' inkje mæ elvo bu].
5. Olav rister på sylvebeisl
so rei han igjenom den elveleik.
Ekstra opplysninger