[BIN: 0746]

Olav Liljekrans

Oppskrift, udatert, av Ludvig M. Lindeman etter Lars Haraldson Kaase, Tuddal, Telemark .

 Hr. Olaf han rider saa vide
alt til sit Bryllup at byde.
-Men Dandsen den gaar saa let igjennem Lunden -
Ekstra opplysninger