[BIN: 0745]

Olav Liljekrans

Oppskrift, udatert, av Ludvig M. Lindeman etter Tostein Reiarson Vaale, Tuddal, Telemark .

 Hr. Ole han reid sig ad Otte
-Den lange Nott -
og ljosi Dagen han totte.
-Saa lange va Nætterne me søvna ei -
Ekstra opplysninger