[BIN: 0737]

Herr Tønne av Alsø

Oppskrift 1890 av Moltke Moe etter Hæge Bjønnemyr, Mo, Telemark .

1. Det var ridder herr Tynding
han rider i rosenslund
at veide den vildan hare
så vart han var'e værgens datter
med andre jomfruvur i skare.
-De råder de vel de runer -
2. "Nei biar no her mine møer små
og dertil min liden smådreng
alt med jeg slår de runeslag
da blomstrar al mark og æng."
3. Hun slog så hart de runeslag
at den vildan fugl på kvisten sad
han glemte sin sang at syngje
den vildan hjort i skoven var
han glemte sin sprang at springe.
4. Det var ridder herr Tynding
og han sprang af sin hest
han satte sig hos værgens dotter
og satte sig hende allernæst.
5. Og hører I værgens dotter
og vilde du være min kjære
å hver den ting som på dig er
den må du mæ gulle bære.
6. O g hører I værgens dotter
og vilde du være min brud
å hver den [ting som på dig er]
den må du i gulle sno.
7. "Og hører I ridder herr Tynding
du må inkje elskogjen melde
for eg hev meg ein festaresvein
en konge over alle værge."
8. Før værgekongjen sko (d)eg få
å han ska njote den lykke
førr skå eg brjote mitt onge liv
å brjote min gnavel i stykkjir.
9. Dæ var værgens frue
ho seg gjænom vindauga såg
så såg ho ridder herr Tynding
under grønan linden står.
10. Å det var værgens frue
hun var i sit hue gram
så illi sømer dig Gudvill dotte mi
så illi sømer dig den gang.
11. Det sømer dig bedre i bergje side
at sy den hvidar lind
hell du ganger i rosenslund
å prøver gullhorpen din.
12. Å det var værgens dotter
ho seg ind i bjerget går
å etter gik ridder herr Tynding
mæ roneslagji på.
13. Å det var værgens frue
bredde silke alt over en stol
å der sad r[idder] h[err] Tynding
i dvale til hanen han gol.
14. Å det var værgens frue
hun henter inn bøger fem
hun løste den herre af runeslag
hendes dotter ha' bundi ham.
15. Nu har jeg løst dig af de runer
der skal dig ei flere finde
det gjør jeg for min æres skyld
min datter skal dig ikke vinde.
16. Og jer er kommet af kristi folk
og taget i bjerget ind
jeg haver mig en søsterdatter
hun heter fru Ermelin.
17. Og jeg haver mig en systerdatter
ho æ stedt i stor vande
inkje må ho at kyrkja gange
å inkje at dansen gange.
18. Inkji må ho ut av vindauga se
utass hende vogter kvinde
å inkji tærning mæ kongen spila
utass dråningji selv var inde.
19. Å det var værgens frue
ho slår i ett glas mæ vin
du skynd dig hastig af bjerget ud
for hjem kommer herren min.
20. Å det var værgens dotter
ho undte den herre så vel
ho gav ham en røde guldhjelm
å en glaven blank dertil.

Ekstra opplysninger

Orig.ms. NFS M. Moe 25, s. 141-46 med overskrift Ridder herr Tynding (Hæge Bjønnemyr efter Joronn)

Under oppskrifta står (Joronn kunde heller ikke mer af visen)