[BIN: 0708]

Liti Kjersti og bergekongen.
Margit Hjukse

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge ukjent sanger, Telemark .


-mjöen eg spilde på bor

1. Ha kungen i bergje lokka deg
så hev du 'kje lenger kjær moder i meg.
2. Hev eg kje [lenger kjær moder] i deg
så hev du inkje kj[ær] d[otter] i meg.
- andre
kom bergjekunjen riands i tón.
Danmark æ' eg född ---

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS S. Bugge a, s. 106