[BIN: 0694]

Liti Kjersti og bergekongen.
Margit Hjukse

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1859 av Sophus Bugge etter Aslaug Midbøen, Telemark .

1. D'æ no kje mjelk som du synest nå
men d' æ den brone mjøen me drakk igjår.
-Bronfolen rinder væl
for norden under bergann
der leikar tri normenn -
2. Mjøen æ' ikkje mjelki lik
for mjøen æ bron å mjelka æ kvit.
3. Eg kan ikkje lenger dylje for deg
for kungen i bergje hev lokka meg.
4. Hev k[ungen] i b[ergje] l[okka] d[eg]
so æ' eg kje lenger kjær moder til deg.
5. Ja æ' kje du leng[er] kj[ær] m[oder] t[e] m[eg]
so æ' eg kje l[enger] kj[ær] datter til deg.
6. Høyrer du nå hot eg spyre deg
hot for gåvur so gav han deg.
7. Han gav nå meg en harpe av gull
som eg sill ha' ti leike når eg va' sorgefull.
8. Den fyrste gang ho på harpen slo
de hørde bergekungen alt for sitt bor.
9. [Den] andre [gang] ho slo på harpestreng
[de hørde bergekungen] alt for sin seng.
10. Bergekungen salar ut gangaren grå
so kjæm han no seg der riands igår.
11. Liti Kjersti ho samlar sitt gull i skål
Bergekungen han salar nå gang[aren] grå.
12. So rei dei bergje tri gångur umkring
å mitt uppå bergje so rei dei inn.
13. Han talar nå til yngste sønnen sin
set fra en rødegullstol for moderen din.
14. So sette han fram en rødegullstol
sit der min moder å hvil din fot.
15. So tala han ti eldste sønnen sin
du teke nå de sylvarhonn å heve deri tri villarkonn.
16. Den fyste gong ho av honni drakk
ho gløymde 'kje burt å kven hennar ha skapt.
17. Hor [æ du fødd hell hor æ du] bori
[hell hor æ dine jomfruklæer skorn]e.
18. [I] Danmark [æ eg fødd å i Danmark æ eg] bori
i Da[nmark æ alle mine jomfruklæer] skorne.
19. Den anden [gong ho av honni drakk]
då gløymde ho burt Gud [kven hennar ha skapt].
20. Hor [æ du fødd hell hor æ du bori
hell hor æ dine jomfruklæer skorne].
21. I bergje [æ eg fødd å i bergje æ eg] bori
[i bergje æ alle mine jomfruklæer] skorne.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS S. Bugge h, s. 236f Retting: 8.1 fyrste er retta til fyste; 16.2 burt er retta til Gud