[BIN: 0689]

Liti Kjersti og bergekongen.
Margit Hjukse

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1847 av Jørgen Moe etter SaaveAanundson Bjørneskytte, Eidsborg, Laardal, Telemark .

1. Paal Gulsme han rier ette Vegjen fram
-Bronfolen trillar lettan Hei -
der møter han seg den Bergekongemann.
-De regner aa de bles
for norden onde Fjølli
der leikar tri Normænd-
2.Aa høirer du Paal Gulsme eg talar te deg
lintan Kirsti din Dotter du gjeva sko meg.
3. Liti Kjersti hu æ no saa lite eit Baan
ho kan naa kje væra sin Moder ifraa.
4. Liti Kjersti hu æ baade liten aa ong
ho kan inkje bæra dæn Gulkrona saa tong.
5. Litin Kjersti maa væra saa liti ho vi
min gamle Moder bær Lyklane ni.
6. Maa æ ikje din Datter me goom faa
saa skaa eg lata Elden gjenom Guldsmegaarden gaa.
7. Før eg skaa lata Elden gjenom Guldsmegaarden gaa
saa lyt du mi Datter me goom faa.
8. Paal Gulsme han kom seg rianes i Gaard
hanoms Datter hun ude for hanom staar.
9.Aa høre du min Fader eg tala te deg
haa æ de for eit Trol du ha ifølje me dæg.
10.Aa kjære min Datter snakka 'kje saa
aa de æ naa den Herren som du ska faa.
11.Aa æ her daa ingjen kristen Mand
me du ska gjeva meg de Trolle i Haand.
12.Aa æ der ingjen kristen Svein
me du skaa gjeva meg de Trolle saa leit.
13.Aa hør du liten Kjersti jeg sige dig maa
du late naa din Fader lægge Sadelen paa.
14.Aa nær dei rei se ivi Høgeloftsbru
liti Kjersti hu gret aa Bergekongjen lo.
15.Aa naar han kom seg te den Bergekongegaard
daa ha hanoms Moder sovna hanom fraa.
16. Han slo paa Berje det gav godt Slag
stat up mi gamle Moder skrei Lokunn af.
17. Bergekongjen monne paa Berge slaa
stat up mi gamle Moder skrei Lokunn ifraa.
18.Aa Bergjekongen banka al Bergje omkring
han saa ikje Vegjen i Bergje in.
19. Naar Bergjekongjen han sille om seg sjaa
daa ha liten Kjersti rie han ifraa.
20.Aa Bergjekongjen gjora baa' hua aa skreik
di krepe Bikje du gjore meg leit.
21.Aa naar o rei se ivi Høgeloftsbru
dei konne ikje høire Graagangaren traa.
22.Aa lite Kjersti ho kjæm seg rians i Gaard
aa hennar kjære Fader for hende staar.
23.Aa hør du lite Kjersti æg spørge dig maa
hosse hæv du sluppi den Bergekongen fraa.
24.Aa saales slap e den Bergekongen fraa
at hanoms gamle Moder ho slo sin Dynnan i laas.

Ekstra opplysninger

Orig.ms. NFS J. Moe 8, 47 med overskrift Eisborg Saave Aanonson Bjørneskytte Landstad nr. 43 Paal Gulsmed

Merknader og retting: Etter mellomslengen staar (eller: Bronfolen rinder væl); ved etterslengen staar el. der leikar dei; ved tri Normænd staar (Bergemannen Paal G. og dotter hans); 7.1 Guldsmegaarden er retta til min Gaarden; 19.2 rie han er retta til ri'i 'e 20.2 ved krepe staar slem, sleip