[BIN: 0688]

Liti Kjersti og bergekongen.
Margit Hjukse

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1846 eller 1847 av Jörgen Moe etter Anne Aanonsdotter, Eidsborg, Lårdal, Telemark .

1. Bergekongen kjæm seg riands i Gaar
- - - - - -Kongjen ute for hanom staar.
2. Velkommen Bergekongen hit te meg
naa hæv eg baate brygga aa blanda Viin.
3. Eg æ kje om anten brygje hel blanda Viin
eg æ mei om liten Kjersti Dotteren din.
4. Gak naa deg i Staaga ind
me eg gjæng up i Lofte aa talar me Dotter min.
5. Han bankar paa Dynna me Hændar smaa
stat up liten Kjersti aa skrei Lokur ifraa.
6. Stat up liten Kjersti aa klæ dei paa
her æ rike Belar uti vor Gaar.
7. Liti Kjersti ha paa seg ein Silkjeserk
va ni Moianes Vinterverk.
8. Liti Kjersti ha paa seg Stakjen blaa
va stikka me Guld ette kvor den Traa.
9. Liti Kjersti ha paa seg den Stakken rau
va stikka me Guld ette kor den Saum.
10. Liti Kjersti ho va inkje bæltestor
ho slængde kring seg ei röde Guldsnor.
11. Liti Kjersti ho va inkje beltevan
ho slængde kring seg eit röde Guldband.
12. Liti Kjersti ho trækte paa Silkeströmpur smaa
aa Sylvspændte Sko ha ho derpaa.
13. Liti Kjersti ho gjæng at Bækje
sit fagergule Haar ho rækjer.
14. Ho vaskar sit Haar [i] rein Guldvand
saa kjæmber o ette me Sylvarkam.
15. Liti Kjersti ho seg ifraa Bækje gaar
den höge Guldkrona saa sætte ho paa.
16. Liti Kjersti ho in gjenom Dynni steig
Bergekongjen viste kje anna hel Sole skjein.
17. Bergekongjen klappar paa Hoiene blaa
velkommen liti Kjersti kvil deg derpaa.
18. Inkje vi æg sitje langt mindre staa
men seg meg din Viljen saa vi eg gaa.
19. Kjære min Datter snakka inkje saa
de æ no den Herren som du ska faa.
20. Maa eg deg ikje me goom faa
saa ska eg lata Elden gjenom din Faers Garen gaa.
21. För Elden ska gjennom min Faers Garen gaa
för lyte du meg me goom faa.
22. Bergjekongjen gjordes i Haando stærk
han sætte liti Kjersti paa högan Hest.
23. Daa dei rei seg ivi Högloftsbru
liti Kjersti ho gret men Bergekongen lo.
24. Da ho rei sei ivi Höganloftsbro
Bergjekongen gret aa liti Kjersti ho lo.
25. Velkommen liti Kjersti Datter min
hosse likar du gjifta din.
26. Saasaa likar eg gifta fiin
han fæk [meg] slet inkje i Berge ind.

Ekstra opplysninger

Orig.ms. NFS J. Moe, 10, 28a-28c med overskrift Paal Gulsme. Deretter står Eidsborg Anne Aanonsdtr.

Merknader: 13.2 utfor rækjer står slaaer ud; 14.2 over rein Guldvand står guldreint Vand; 18.2 utfor lina står seig