[BIN: 0684]

Liti Kjersti og bergekongen.
Margit Hjukse

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1916-17 av Gunnhild T. Kivle ukjent sanger, Seljord, Telemark .

1. Lite Kersti heve blive saa foronderleg vi
-aa o lilla -
ho kon ikke ride for solen gaar ned.
2. Lite Kersti ho he blive saa foroderlig kjuk
-aa o lilla-
ho kon ikke ride for solen gaar op.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. TFM R. Berge CCCXXXIV, s. 43 (NFS, kopi) I margen står: Dette verse heve kji Landstad.