[BIN: 0682]

Liti Kjersti og bergekongen.
Margit Hjukse

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av L. M. Lindeman etter Øli Evensdatter Vangsgare, Seljord, Telemark .

 Moderen tala te Datteren sin
-Hvo bryder Løvet af de Trær -
kvi bære du saa bleike Kjinn.
-Saa træder ho Duggen af Jorden -
Ekstra opplysninger