[BIN: 0679]

Liti Kjersti og bergekongen.
Margit Hjukse

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1913 av Rikard Berge etter Margit Brattedalen, Mo, Telemark .

1. Høyr du liti1 Kjærsti hott eg spøre deg
kvi renne de mjølk oto brysti paa deg.
-Sjølv træder hun dugen av jorden -
1liden
2. De æ inkje mjølk om du synes saa
men de æ den mjøyren eg drakk av i gjaar.
3. Aa hev no bergekongjen lokka deg
so sei du meg gaavæne han gav deg.
4. Han gav meg ei kaape so blaa
den ser de eg jamlege her mæ gaar.
5. Aa han [gav meg] eit par sylvspente sko
dei hev eg no paa min jaamfruens fod.
6. [Aa han gav meg] ei horpe so hull
den sill' eg no laat'i naar eg va' sørgefull.
7. Aa høyr du liti Kjersti hott eg spyre deg
no læt'e du no vel i horpa fy meg.
8. Ja, so gjønni eg de vill' aa so gj[ønni] eg de gjore
naar eg berre fe bergem[annen] tore.
9. Fysste gaang eg lear min streng
de høyrer b[ergemannen] fyri si seng.
10. Aa are gong de2 lear ved nod
de høyrer b[ergemannen] fyri sitt bor.
2eg
11. So slær'n hena onde kjinn
so bloi de renn i skarlagen skjinn.
12. So rie dei gjenom so mørk ein lonn
liti Kjersti hun græd men bergemannen lo.
13. Statt upp liti Kjersti du lukkar meg inn
no flyt eg hjem kjær moderen din.
14. Liti Kjersti fór ut i stakkjen blaa
ho skreier dei lokune ti aa ifraa.
15. Liti Kjersti hun sig innpaa golvi steig
aa hennes syv børn dei tvinla omkring.
16. Bergemannen talar ti tærna si
du tappar meg i ei kanne mæ vin.
17. Du [tappar meg i ei kanne] mæ vin
dei villarkonni du kastar deri.
18. Aa den fysste drykkjen ho derav drakk
aa beiarlonden3 blei reint fortapt.
3beiarlaanden
19. [Den] are [drykkjen ho derav drakk]
ho gløymde Gudfader kven hena ha' skapt.
20. Hori æ du fødd aa hori æ du bori
aa hore [æ] di jaamfruen klæer skorne.
21. Aa i bergji æ eg [fødd aa i bergji æ eg bori]
aa i bergji æ mi' jaamfruen klæer skorne.
22. Men i bergji vi' eg liva i [bergji vi' eg] døy
men sia vi' eg vera bergemannens møy.
23. Aa mykji dei hae mykji laga dei ti
men eg blei vel boi aa fleire mæ meg.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. TFM R. Berge CCXLVII, 76-79. (NFS, kopi) Under oppskrifta staar Hermo Sebbesli hørd' eg kva "Stei-Fefinn-sone", sa'n naar 'n kva. Margit Brattedalen, Mo.