[BIN: 0672]

Liti Kjersti og bergekongen.
Margit Hjukse

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1918 av Gunnhild T. Kivle etter Anne Straand, Seljord, Telemark .

1. Lite Kersti ho va seg saa lite et viv
-Bron folen löper let -
ho konna kje raaa sit onge liv.
-Men de regner aa de blæs
for norden onder fjælle
jupt onder fjælle der leikar de -
2. Lite Kersti ho va seg saa liti ei brur
ho kon ikke nyklan i laasenne snu.
3. Lite Kersti ho sat i veven saa fin
kvi renne de mölk or brösten paa deg.
4. Aa de ikke mjölk som du synes naa
de af den mjøen eg drak af i gaar.
5. Dei to ting e kverandre ulik
fe mjöen ær brun aa mjælken ær vid.
6. De nyttar ikke lenger aa dölje fe deg
de æ bergekongen nor som hev laakka meg.
7. Er de bergekongen nor som hev laakka deg
kvor æ de fe gaavur han hev jeve deg.
8. Aa han gav meg ein raue gulring
de æ ikke maken paa draanningens fing.
9. Aa han gav meg ei horpe af gul
som eg skulle slaa paa naar eg va sorgeful.
10. Lite Kersti ho paa gulhorpa slo
saa horde ho bergekongen i berje nor.
11. Og bergekongen kom seg rian i gaar
mor te lite Kersti ute fe honom staar.
12. Aa maa eg ikke lite Kersti me goom faa
saa skaa eg lata brene ivi land aa gaar.
13. Aa fyr du skal brenne mit land te mein
saa tak lite Kersti aa flöt henar heim.
14. Lite Kersti ho ha paa seg stakken blaa
de va meire gul hel de va traa.
15. Lite Kersti ha paa seg silkesaakar
aa sölvspente sko ha ho der uta paa.
16. Lite Kersti ho ær ikke bellevand
ho henger kring seg dei raue gulband.
17. Saa jeng ho seg te bekken klar
saa vaskar ho sit silkehaar.
18. Lite Kersti ho seg i fraa beken snur
den höge gulkrona sete ho paa.
19. Lite Kersti ho in jenom dyni steig
bergekongen trude de va soli som sjen.
20. Bergekongen ha seg ein gangar spak
han sette lite Kersti upaa hans bak.
21. Saa rei dei bergje tri gaangur om kring
aa bergje de opnas saa kom dei der in.
22. Naar dei rei yver hogafats bru
lite Kersti ho gret aa bergekongen lo.
23. Dei sette lite Kersti paa solvarstol
dei gav hende drike af solvar skaal.
24. Den fyste dryken lite Kersti drak
dei kresna londe ho endaa gat.
25. Kvor æ du fød aa kvor æ du baaren
aa kvor æ dine jomfruklæer skaaren.
26. I norge æ eg föd aa der æ eg baaren
aa der æ mine jomfru klæer skaaren.
27. Den andre dryken lite Kersti drak
de kresne landi ho endaa gat.
28. Dei gav hende drike af solvar haan
aa slepte nei tri villar kon.
29. Den trea dryken lite Kersti drak
dei kresne londi ho aller meir gat.
30. Kvor æ du föd aa kvor æ du baaren
aa kvor æ dine jomfruklæer skaaren.
31. I berge æ eg föd aa der æ eg baaren
aa der æ mine jomfruklæer skaaren.
32. I berge vi eg liva aa der vi eg døi
aa der æ eg kongens festarmöi.

Ekstra opplysninger

Orig.ms. TFM R. Berge CCCXCI, s. 25-27 (NFS, kopi) med overskrift Lite Kersti.

Merkn.: Over oppskrifta står Boklært med R. Berge si hand. Under Anne Straand har han skrive (ho som var paa Uppigaard Strond og kunde visa "En fattigmand". Død ca. 1923. Ho hadde tent paa Strond jamt).