[BIN: 0662]

Liti Kjersti og bergekongen.
Margit Hjukse

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1861 av Ludvig M. Lindeman etter Anne Hermundsdotter Haugen, Mo, Telemark .

 Aa Bergemann kom seg riand i Gaar
-Bronfolen rinder vel -
og Kongen ute for honom staar.
-Dæ regner aa dæ blæse
for Norden unde Fjelle
der leikar tre Normænn -

Ekstra opplysninger