[BIN: 0658]

Liti Kjersti og bergekongen.
Margit Hjukse

(fleire alternative titlar)

Oppskrift, udatert, av Sophus Bugge etter Tone Vistadbakkjen, Mo, Telemark .

1. Bergekungjen kom seg riandes i går
-Bronfolen trillar lett dæn hei -
å kungjen ute fyr honom står.
-Dæ rigner å dæ blåser
fyr noran unde fjellann
dær leikar tri normenn-
2. Vælkomen bergekungjen hit te meg
nys hev eg bryggja å blanda fyr deg.
3. Eg æ' no inkje um ditt mjø hell vin
eg æ' mei um liti Kjærsti kjær datteren din.
4. Liti Kjærsti ho æ' så liti eitt kind
ho kan inkje bera dei nyklanne inn.
5. Liti Kjærsti ho æ' så liti eitt bån
ho æ' kje burtgiftans frå sin faer iår.
6. Må eg 'kje liti Kjærsti mæ goan ori få
så sko' eg lata elden ivi Beriarlåndi gå.
7. Før eg vi' lata ellen ivi Beiarlåndi gå
før sko' du liti Kjærsti mæ goan ori få.
8. Du gjenge deg i stoga inn
me eg talar et or mæ liti Kjærsti kjær datteren min.
9. Du heve på deg stakkjen blå
gulli dæ ligg ette kvor dæn trå.
10. [Du heve på deg stakkjen] rau
[gulli dæ ligg ette kvor dæn] saum.
11. Du heve på deg din' syllspente sko
så gjenge du i stoga bergekungen imot.
12. Å æ' då ingen kristen mann
me du vi' no gjeva meg eitt bergetroll te mann.
13. Liti Kjærsti ho inn igjenom dynni steig
å bergekungen upp imot henar reis.
14. Han tok 'æ liti Kjærsti å sett' a på sitt kne
han gav henar gulli å festarfe.
15. [Han tok 'a liti Kjærsti å sett' a på sitt] fang
[han gav henar gulli] å droningisnavn.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS S. Bugge I, 231 (Renskrift) med overskrift Liti Kjærsti å bergekungen II (meddelt af Tone Vistadbakkjen) Deretter står denne Vise omtr. som I (I 38, 234, 235, 236, 237 II 76, 77, 8?. I S. Bugges originaloppskrifter finst berre denne etterslengen: Her regner å her blaaser (Tone Vistadbakkjen) NFS S. Bugge r, 2b.