[BIN: 0655]

Liti Kjersti og bergekongen.
Margit Hjukse

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Ingebjørg Troddedalen, Mo, Telemark .

1. Bergemannen kom seg riand i går
-Bronfolen rinder væl -
å kungen sto ute va sveipt i mår.
-De rigner å blæs
fyr nor unde fjella
der leikar tri normenn-
2. Høyrer du kungen hot eg spyre deg
hev du noko dotter å lata meg.
3. Må eg inkje hæna mæ goom få
so sko eg lata ellen i Berrlunden gå.
4. [Må eg inkje hæna mæ goom] hava
[so sko eg lata ellen i Berrlunden] fara.
5. Fyrre lyt du hæna m[æ] g[oom] få
fyrr du må lata e[llen] i B[errlunden] gå.
6. [Fyrre lyt du hæna mæ goom] hava
[fyrr du må lata ellen i Berrlunden] fara.
7. Høyr du liti Kjersti eg talar ti deg
dei uslaste klæi dei klær du på deg.
8. Liti Kjersti ho trekte på seg serkjen små
gulli de låg ette kvor den trå.
9. Liti Kjersti [ho trekte på seg] skjorti små
gulli va lagt [i kvor den] trå.
10. Liti Kjersti [ho trekte på seg] kåpa blå
gulli de glimra [i kvor den] trå.
11. Liti Kjersti ho inn igjenom dynni steig
bergemannen upp imot hæna reis.
12. B[ergemannen] va uti hendann so sterk
han lyft'a liti Kjersti på høian hest.
13. [Bergemannen] rei seg bergje omkring
å bergje de opna å bergemann inn.
14. Liti Kjersti ho innigjenom dynnane trein
der sat dei trolli va svartare hell svin.
15. So tappa dei i ei konne mæ vin
tri forvillandes korn so la dei deri.
16. Fyste drykkjen ho derav drakk
endå ha ho inkje sitt faersnavn fortapt.
17. Hori æ' du fødd hell ho-ri æ' du bori
hell hori æ' adde de jomfruklæi skorne.
18. I Berrlunden fødd, i B[errlunden] bori
i B[errlunden] æ' adde mine j[omfruklæi] skorne.
19. Are [drykkjen ho derav drakk
endå ha ho] inkje [sitt faers navn fortapt].
20. [Hori æ' du fødd hell hori æ' du bori
hell hori æ' adde de jomfruklæi skorne.
21. I Berrlunden fødd, i Berrlunden bori
i Berrlunden æ' adde mine jomfruklæi skorne].
22. Tree [drykkjen ho derav drakk]
då ha ho liti Kjersti [sitt faersnavn fortapt].
23. I bergje æ eg f[ødd] i b[ergje] æ eg [bori]
[i bergje æ' adde mine jomfruklæi skorne].
24. I bergje der æ mitt rette heim
å i bergje der æ' min festarsvein.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS S. Bugge d, s. 165f. Str. 20 og 21 er markert med streker.