[BIN: 0640]

Liti Kjersti og bergekongen.
Margit Hjukse

(fleire alternative titlar)

Oppskrift etter 1846 av Magnus Brostrup Landstad, ukjent sanger, Telemark .

1. Velkomen Bergebonden heim [te min]
-Med Bronfolen rinder vel -
[no hev eg bote brygjad og blandad Vin].
2. Liti Kresti hon ær saa liti eit Kinn
hon kan einki koma fra Moderen sin.
3. [Liti Kresti hon ær saa liti ei] Fru
[ho konna kje Nyklæn i Laasæne] snu.
4. [Liti Kjersti er saa liti og] ung
[hon kan einki bera si Gullkrona] tung.
5. Lat hon no vera saa liti ho vil
min g[am]l[e] Mor skal bera Nyklekippi.
6. Og kan eg henar Ki med godum faa
[saa skal eg] lata varme jænom Beiarlunden gaa.
7. Jau før fær du hennar med godum faa
før [du skal lata varme jænom Beiarlunden gaa].
8. Stat up liti Kresti du klæder deg paa
her er komen saa rik ein Beilar i vor Gaar.
9. Liten Kresti ho ha paa seg Silkeserk
[nie var Møyarnes Vinter]verk.
10. [Liti Kresti ho ha paa seg] Stakken blaa
der var meir Gull æn der var Traa.
11. Bergebonden klappar paa Hynne blaa
kom her liti Kresti du kvile derpaa.
12. Eg er enki trøyt eg er ki mod
vil eg kvile saa kviler eg hos Mor.
13. [Einki vil eg sitja og langt mindre] staa
[seg meg din Villjen saa vil eg] gaa.
14. Kan eg deg ki med godum faa
[saa skal eg lata varme jænom Beiarlunden gaa].
15. Jau før [ellen skal gjennom Beiarlunden gaa
før lyt du meg med godum faa].
16. Berge[bonden] ha seg ein Gangar spak
[han sætte liti Kjersti paa honoms Bak].
17. Og Bergebonden [klappa paa Dynni mæ Finganne fin]
og Dynni rann up og Bergebonden in.
18. Bergebonden tala til Syster si
[du tappar meg i ei] konne med Vin.
19. [Du tappar Mjøen i Sylvehonn
[du legge derni] tvo Villjans korn.
20. Bergebonden drak liti Kærsti til
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
21. [Horra æ du fød aa horra æ du baaren
aa hora æ adde de Jomfruklæder skaaren].
22. I Bergi æ eg fød aa der æ eg baaren
aa der æ mine Jomfruklæder skaaren].

Ekstra opplysninger

Orig.ms. NFS M. B. Landstad 7, s. 5f Merknader: Oppskrifta er avstytt og utfyllingane er henta frå andre av Landstads variantar.

Etter str. 9 staar etc.