[BIN: 0634]

Liti Kjersti og bergekongen.
Margit Hjukse

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Jorunn Bjønnemyr, Mo, Telemark .

1. Målfri og hendes kjær moder
-I høieloftssvaler -
dei svøbte gullveven den gode.
-I gjøken i gålår -
2. Målfri siter1 i bure2
so mangt ho syrgjer.
1sidder
2buri
3. De svøbte gullveven de svøbte han fast
tri kvite mjølken3 o bryste brast.
3mjelken
4. Eg helsar deg Målfri kjær dåtteren min
kvi renne der mjelk o bryste4 di.
4brysten
5. De æ' inkje mjølk som i synes so
men de æ den mjøren eg drakk igår.
6. Mjøren å mjelken dei æ' ikkje5 lik
m[jøren] æ bron å m[jelken] æ'6 hvit.
5er ikke
6er
7. Eg dyl inkje leng fyr kjær moderen min
elvekungen hev lokka meg.
8. Hev elvekungen lokka deg
hvad fik du då fyr æra di7.
7æren din
9. Han gav meg eitt nytt par sko
dei hev eg sliti mæ stor uro.
10. Han [gav meg] ein silkjeserk
[den hev eg sliti mæ] store verk.
11. Han [gav meg] ei horpe av gull
den si' eg bruke når eg va' sorgefull.
12. Hør du kjær Målfri kjær dåtter8 min
vi' du spila et slag på harpen din9.
8dåtteren
9slå på horpen for moderen din
13. De fyste slag ho på horpa slo
de hørde bergekungen10 fori sitt bor.
10elvekungen
14. Målfri ho ha inkje hallt or snakka
fyrr vergekungen på golve trappa.
15. Han la ti hæna mæ hanskjen sin
gakk du hjem til borne di.
16. Han la ti hæna mæ bogatre
ho tost sige11 for si moders kne.
11dette døe
17. Han tok hæna12 pi sitt fang
han bar 'æ inn i bergji fram.
12hæna Målfri
18. Den eldste dottere fine som vand
mæ ei syllkanne i hver si hand.
19. Kungen han talar ti dåtteren sin
du henta meg fram ei kanne mæ vin13.
13du tapp i vin for kjær moderen din

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS S. Bugge o, s. 15a
Merknader og retting: 5.2 igjår er retta til igår, over står (sic); 7.1 over fyr står (me); 13.2 bergekungen er retta till vergekungen, over står først imidlertid elvekungen; 18.1 over fine står (aab).

Reinskrift NFS S. Bugge V, 280 med overskrift (Jorun Bjønnemyr, Mo). Original og reinskrift er identiske, med variasjonane er tatt bort og str. 1 og 2 er sett saman i reinskrifa.