[BIN: 0632]

Liti Kjersti og bergekongen.
Margit Hjukse

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1864 av Sophus Bugge etter Gunnhild Sundsli, Fyresdal, Telemark .

1. Lill Kjersti å hennes moder
-Brunfolen rinder væl -
dei leika gulltavel mæ bori.
-De rigner å de blæs
for norden under fjelli
der leikar tri normenn -
2. Den fyste gulltærning på tavelbor rann
lill Kjersti ho tapa å hennes moder ho vann.
3. Den aire [gulltærning på tavelbor] rann
lill Kjersti h[o] t[apa] hendes kjære m[oder] vann.
4. Lill Kjersti ho slo so hart i bor
at melkæ den spratt ne på bor.
5. Høyrer du lill Kjersti kjær datteren min
kvi renne de melk oto brysti di'.
6. De æ inkje mjelk um du synest so
men de æ den mjøen og spilte igjår.
7. De æ tvo ting som inkje æ lik
mjøen æ bron men mjelkæ æ kvit.
8. Eg kann 'kje min moder lenge dylje for deg
bergekungen hev lokka meg.
9. Dei visste inkje anna hell dei eismadde va
då sto bergekungen å lydde derpå.
10. Høyrer de lill Kjersti hot eg seie deg
kunne du 'kje lenge dylje for meg.
11. Sjau bonn hev eg mæ bergekungjen havt
å ingjen av dei eg mæ augo hev sett.
12. Ja ha du no lenge kunn' sannhetæ dult
so ha du no lenge di moiræ mått fygt.
13. Silkje å skarlak på joræ blei breitt
lill Kjersti ho blei inn i bergji leidd.
14. Der sto tri jomfruer med kander mæ vin
å kjære vår moder du drikk oss til.
15. Ho svor um Gud å dei élenne fem
at ho va kje moder ti alle dem.
16. Ho [svor um Gud å dei élenne] ni
ho va [kje moder ti alle] dei.
17. Kor æ du fødd å kor æ du boræ
å kor æ dine klæer skorne.
18. I Saksen æ eg fødd å i S[aksen] er jeg boren
i S[aksen] æ m[ine] k[læer] sk[orne].
19. Den fyste drykk ho av honni drakk
då gløymde [ho] kven hæ ha skapt.
20. Kor æ du no [fødd å kor æ du] boræ
[å kor æ dine klæer] skorne.
21. I bergje [æ eg fødd å i bergje æ eg boren]
[i bergje æ mine klæer] skorne.
22. Hennes moder ho syrgjer å ber stor kvie
lill Kjersti bli i bergji i adde si ti.

Ekstra opplysninger

Orig.ms. NFS S. Bugge f, s. 120f Tillegg og retting: 14.2 etter til står (ti): 16.2 dei er retta til de; 19.2 over gløymde står glemte.