[BIN: 0631]

Liti Kjersti og bergekongen.
Margit Hjukse

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Sigri Brattedalen, Fyresdal, Telemark .

1. Liden Kjersti hun kaster på gulltærning so kvast
den hvide mjelka tor brysti brast.
-Sjel træder hun duggen av jorden -
2. Å høyrer du liti Kjersti hot eg spyre deg
kvi' renne der mjelka tor brysti di.
3. De æ kje mjelka um du synes so
men de æ den mjøren eg drakk av igjår.
4. Å høyrer du liden Kjersti hot eg spyre deg
du seie meg kven som hev lokka deg.
5. Å høyr du min sæle moeren hot eg seie deg
de æ bergemannen som hev lokka meg.
6. Å æ de bergemannen som hev lokka deg
du seie meg gåvunne han gav deg.
7. Å han gav meg eitt rødegullband
de ber eg undi min jomfruensarm.
8. [Å han gav meg ein] rødegullring
den heve eg på min jomfrusfing.
9. [Å han gav meg] eitt par syllspente sko
de heve eg på min jomfruens fot.
10. [Å han gav meg] ei kåpe so blå
den ser du eg jamlege hær mæ.
11. [Å han gav meg] si horpe so hull
den sille eg ha' når eg va sorgefull.
12. [Å han gav meg si horpe] so fin
den ber eg unde mitt armelin.
13. Hori æ no di horpe so fin
du leger i den for kjær moderen din.
14. So gjønni eg de ville å so gjønni eg de gjore
når eg no berre for bergemannen tore.
15. Den fyste gång ho lea ve not
de høyrer bergemannen fyr sitt bor.
16. [Den fyste gång ho lea ve] streng
[de høyrer bergemannen fyr] sin seng.
17. Bergemannen salar ut gangaren grå
han lyster at rie i liden Kjerstis går.
18. B[ergemannen] kjeme seg riands igår
liti Kjersti sto ute å slo sitt hår.
19. Han slær liden Kjersti under hviden kinn
so bloi de rann i skarlakskinn.
20. Bergemannen helle sin gangaren spak
han sete liden Kjersti på, sjave site han bak.
21. Dei rei gjænom so tykk ein skog
liti Kjersti gret men bergemannen lo.
22. Dei for ivi de myrke hav
liti Kjersti gret men bergemannen kva.
23. B[ergemannen] kjeme seg riande igår
adde hennes børn de inn fyr 'a går.
24. Han klappar på dynne mæ finganne små
statt upp liden Kjersti skrei lokunn ifrå.
25. St[att] u[pp] liden Kjersti skrei lokunn ifrå
no flyt eg hjem kjær moderen din.
26. Liti Kjersti hun fór uti stakkjen blå
ho skreier dei lokunne ti å ifrå.
27. - - hun klappar på stolen mæ finganne små
sit hit min moder å hvil derpå.
28. Bergemannen tala ti tærna si
du tappar meg i ei kanne mæ vin
dei villarkonne kastar du i.
29. Den fyste drykk ho derav drakk
ho gløymde Gud fader kven hæna ha skapt.
30. [Den] are [drykk ho derav drakk]
då blei Beiarlunden fortapt.
31. I bergje æ eg fødd å i bergje æ eg bore
å i bergje æ mine jomfruklærne skorne.
32. [I bergje] vi eg liva [i bergje] vi eg døy
å sea vi eg vera bergemannens møy.
33. Gjesteboe drakk dei både lengje å væl
me ha bli' bone å måtte vere mæ.

Ekstra opplysninger

Orig.ms. NFS S. Bugge q, 32 med overskrift (Sigri Brattedalen først i Fyresdal) Merknader og retting: Over str. 3 står Å høyrer du min sæle mor- lina er streka ut; over str. 13 står (Moderen); 33.2 over bone står (bonne)