[BIN: 0629]

Liti Kjersti og bergekongen.
Margit Hjukse

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1840-åra av Magnus Brostrup Landstad etter Ingeleiv Ramberg, Seljord, Telemark .

1. Moderen taler te Dotteren sin
-Til lillil Hougjen min -
kvi rænne dæ Mjølk otor Brysterne din'.
-Dei leikar saa let gjennom Lunden -
2. Det er ikke Melk om du synes saa
det er den brune Mjøden æg spilde igaar.
3. Æg æ no vel so gammel en Kvindo
æg kan vel Melk aa Mjø adskille.
4. Det nyttar kje længer aa dylje fe dæg
Elvekongjen i Bergje hæv lokka mæg.
5. Hæv Elvek[ongjen] i Bergje lokka dæg
aa hot gav no han i Foræring te dæg.
6. Aa han gav no mæg den Silkjesærk
aa den hæv eg sliti mæ Svee aa Værk.
7. Aa han gav no mæg dei sylvspændte Sko
aa dei hæv æg sliti mæ stor Uro.
8. Aa han gav no mæg et røde Gulband
der kom aller bæri om Dronnengens Haand.
9. Aa han gav no mæg si Horpa af Gul
aa den skal æg bruke naar æg va sorrigfuld.
10. Aa ho slo no paa den 1.ste Streng
aa dæ hørde Elvekongjen uti sin Seng.
11. [Aa ho slo no paa den] 2.den Streng
aa Elvekongjen snakka te liden Smaadreng.
12. [Aa ho slo no paa den] 3die Streng
no salar du ut Gangaren min.
13. [Aa ho slo no paa den] 4 Streng
Elvekongjen klædde sæg for sin Seng.
14. Sala no du ut Gangaren graa
saa vil me kon rie te Kongjens Gaar.
15. Elvekongjen kom sæg rians i Gaar
Jomfruen ute fe honom staar.
16. Han klappa henar ved hviden Kjinn
aa kunde du kje dølje længer for Moderen din.
17. Samla no du dit Gul i Skrin
no hæv eg sala ut Gangaren min.
18. Elvek[ongjen] ha en Gangar saa spak
han lyfte liti Kjersti uppaa hans Bak.
19. Aa dei rei gjennom den grønan Lund
der kom kje or utaf henars Mund.
20. Synes du Vægjen den æ for lang
eller synes du Salen den æ for trang.
21. Aa inkje æ Salen mæg for trang
men æg synes Vægjen den æ for lang.
22. Aa som dei kom sæg te Bergje fram
aa henars smaa Bonn emod henar sprang.
23. Aa some dei leika aa some dei lo
aa some strødde Perlur for Moderens Fod.
24. Aa tappe no i en Konne med Viin
aa tri Villarkonn saa kastar du uti.
25. Aa fram kom henars Dotter var smal som et Band
ho dansa den Dansen mæ Sylvkanna i Haand.
26. Aa hore æ du fød [aa hore æ du] baaren
aa hore æ alle dine Jomfrukl[æder] skoren.
27. I Norgje æ æg fød og i N[orgje] æ æg boren
i N[orgje] æ alle mine J[omfru]klæder skoren.
28. Den 1 dryk ho af Sylvkonna drak
daa gløymde ho burt hokke hena ha skapt.
29. Aa hore æ du fød [aa hore æ du] bornen
aa hore æ alle dine Oklæne skaaren.
30. I Bergje æ æg fød aa i Bergje æ æg boren
i Bergje æ alle mine Oklæne skoren.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS M. B. Landstad 11, 6 (Renskrift) med overskrift Liten Kjerst Merknader: Over str. 19 står Rosengaar Ragnild den Fagre Jorond Ramb.[erg] 29.2 over Oklæne står Klæder? under oppskrifta står (oklæi - teppner) og Liti Kjersti havde allerede 7 børn med Elvekongjen, skulde modtage hende. Prenta i Landstad 1853 s. 446