[BIN: 0621]

Liti Kjersti og bergekongen.
Margit Hjukse

(fleire alternative titlar)

Oppskrift ca. 1850 av Ludvig M. Lindeman etter ukjent sanger, Aust - Telemark .

1. Stølt Margit ho skulde te Kjerkja gaa
- Tiden gjørst mig lang -
saa tok hu den Vægen te Bergje laag
- Fe eg ber Sorgji mi tung -
2. Bergjekongen han treiv ete ei Tyrirot
te Bjerge, te Bjerge aa maa ske fort.
3. Bergjekongen tuka fram en forgyllande Stol
sæt deg der du stolt Margit aa hviler din Fot.
4. Bergjekongen skjenkte i et Glas fuldt af Viin
drik otor de du allerkjæresten min.
5. Bergjekongen skjenker i de andre Glaset fuldt af Viin
drik otor de du allerkjæresten min.
6. Bergjekongen skjenker i de trea Glaset fuldt af Viin
drik otor de du allerkjæresten min.
7. I Bergje e du født, i Bergje e du borin
i Bergje ligger alle dine Jomfru-Klæder skorin.
8. I Norgje æ e født, i Norgje æ e borin
i Norgje ligger alle mine Jomfru-Klæder skorin.
9. I Bergje e du født, i Bergje e du borin
[i Bergje ligger alle dine Jomfru-Klæder skorin.]
10. I Norgje æ e født, i Norgje æ e borin
[i Norgje ligger alle mine Jomfru-Klæder skorin.]
11. I Bergje e du født, i Bergje e du borin
[i Bergje ligger alle dine Jomfru-Klæder skorin.]
12.I Bergje æ e født, i Bergje æ e borin
i Bergje ligger alle mine Jomfru-Klæder skorin.
13. Gud trøste aa Gud bære me for Bona saa smaa
e skrælde atte Dynnen, sætte Lokerne paa.
- For Valivan naar den seiler aarlig -
14. E seer de naa paa dine snevide Bryst
at du har ikje slukt nogen Barne-Tørst.
15. E seer de naa paa dine hvide Knæ
at du har ikje lidt noka Barnenø.
16. Stølt Margit hu vakna, sine Augo ho strauk
naa sove Svøvm den va ikje blaut.

Ekstra opplysninger

Orig.ms. UBO L. M. Lindeman, fol. 2128, 101. I margen står En blanding af Visen om Valivan.

Tillegg og rettingar: 13.2 over Dynnen står Døren, Lokerne er retta til Lokune, over Valivan i mellomslengden står (Bergekongen) ; 14.2 nogen er retta til noken; 16.2 over blaut står blød.

Reinskrift NFS S. Bugge IV, 11 med overskrift Stølt Margjit å Bergjekungen (Optengelse af Organist Lindeman).Reinskrifta er sterkt avstytt og str. 13-16 vantar. S. Bugge har i staden skrive (Resten tilhører Valivans Vise).