[BIN: 0608]

Liti Kjersti og bergekongen.
Margit Hjukse

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Rikard Berge ukjent sanger, Telemark .

1. Aa Jukse den stiltaste garen i Sauherra va
-Tii fell me lange-
stolt Margjit va dotteri uppaa den gar.
-Dæ æ eg som ber sorgji so tronge-
2. - - - - - - - - - -
so tok ho den vegjen ti bergje laag.
3. Og bergekongen tukka paa sylvforgjyldte stol
sit ned stolt Margit og kvil din fot.
4. Stolt Margit ho sette seg paa gangaren graa
ho gret fleire taarer hell hesten ha haar.
5. Men da kom bergekongen etter som ein ell
aa kjem du kje heimatte ti bonni i kvell.
6. Fare no væl alle i mit heim
no kjem eg aller ti dikkon meir.
7. Ho pikka paa dynni mæ finganne smaa
aa bergjekongjen hann skreid loka ifraa.
Ekstra opplysninger