[BIN: 0607]

Liti Kjersti og bergekongen.
Margit Hjukse

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Helge Gaange ukjent sanger, Telemark .

1. Bergeman han kom der rians i Gaar,
-For tidel idelhou, -
ute stænd Jomfruga ho slær sit Haar.
- Saa væl jænge Dansen te Hove-
2. Eg helsar deg Jomfrue, eg talar te Deg,
Lÿster du naa fÿe utaf Lande mæ meg.
3. Slet inkje eg vi aa slet inkje eg maa
Di æ saa mange meg vogtar paa.
4. Aa meg vogtar Faer aa Moer min
Aa meg vogtar Sÿster aa Broer fiin.
5. Aa la dei vogte som vogte vi
Naar bare du skjön Jomfruga vi.
6. Jomfruga samlar sit Guld i Skrin,
Mæ at Bergeman salar ud Gangaren sin.
7. Bergeman han rei dæ Berje omkring
Berje opna up aa Bergeman ind.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. UBO fol. 1803 b, 50 b - 51 (Renskrift) med overskrift Bergeman. (I övre Tellemarkens Dialect).