[BIN: 0603]

Terna hjå havfrua.
Villfar og sylvklar

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Cath. Elling etter ukjent sanger, uten lokalisering .

1. Vilfar fir ivi heio
i far ivi skog me vengje
efter si syster han leita
- meg tvingar elskov -
Ekstra opplysninger