[BIN: 0593]

Harpespelet tvingar nøkken.
Villemann og Magnhild.
Gudmund og Signeliti

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1866 av L. M. Lindeman etter Kristoffer Hansen Torgunnerud, Akershus .

 Har du aldrigen set nogen fagrere end deg
-Blaaser kalt, kalt Væder ifra Sjø -
jo jeg har en Terne som er fagrere end jeg.
-Blaaser kalt, kalt Væder ifra Sjø -
Ekstra opplysninger