[BIN: 0592]

Harpespelet tvingar nøkken.
Villemann og Magnhild.
Gudmund og Signeliti

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1916 av Gunnhild Kivle etter Bergit Svanajor, Kviteseid, Telemark .

1. Stat up aa klæ deg paa
-Den lange naat -
fe du skaa bera skjenken fe rider svin.
-For meg saa tvingar elskov -
2. Ja hose skaa skjenken gaa
eg he kje set soli paa femten aar.
3. Aa Elsemor ha paa seg staken rau
aa gulle va lagt etter kvor en saum.
4. Aa Elsemor ha paa seg staken blaa
aa gulle va tvinna i kvor den traa.
5. Aa Isemor ha paa seg silkestrømpun blaa
aa der i mot spende dei gulskon smaa.
6. Aa Isemor in jænom dyni steig
dei vist ikke ana hel soli sjein.
Ekstra opplysninger