[BIN: 0591]

Harpespelet tvingar nøkken.
Villemann og Magnhild.
Gudmund og Signeliti

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1914 av Rikard Berge etter Kjersti Bergestig, Bø, Telemark .

1. Aa Alebrett tende i havfrugas gaar
aa ute sto havfruga kjemde sitt haar.
-Den lange naatta
for elskoven ho tvingar -
2. Havfruge, havfruge du daarar meg gredt
aa naa æ du den finaste som eg har sett.
3. Nei eg æ kje fin mæ gulle paa
som Isamo æ mæ sitt bare gullhaar.
4. Eg gjer deg mitt gull aa eg gjer deg mitt fe
dærsom eg kann faa Isamo din tærne at se.
5. Tak sjøl ditt gull aa tak sjøl ditt fe
i aften ska du faa Isamo min tærne aa se.
6. Havfruga ho tala ti Isamo saa
i aften ska du føre meg at skjenkar gaar.
7. Haasse kann eg deg følge at skjenkar gaar
eg som ikkje har sett sol paa 15 aar.
8. Havfruga la ti Isamo paa snehvite kjinn
hvorfor svarer du saa skjønne havfru din.
9. Havfruga ho skjenkte i mjø aa i vin
ti at Isamo sovna mæ Alebrett inn.
10. Havfruga ho skjenkte i mjøen varm
ti Isamo sovna i Alebretts arm.
Ekstra opplysninger