[BIN: 0590]

Harpespelet tvingar nøkken.
Villemann og Magnhild.
Gudmund og Signeliti

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1914 av Rikard Berge etter Nerid Hegnastykke, Bø, Telemark .

1. Alebrett gjekk seg i havfrugas gaar
aa ute sto havfrua kjemde sitt haar.
-Den lange naatta
fer ælskoven meg tvingar -
2. Aa Alebrett klappa h[enne] paa hvidane rød
nei aller eg har sett nokken finare mø.
3. Nei eg æ kje fin mæ mitt gulle paa
imot Isamo æ mæ sitt bare haar.
4. Eg gje' deg mitt gull aa eg [gje' deg mitt] fe
dærsom du vi la meg Isam' di tærne faa se.
5. Hav sjøl ditt gull [og ditt] fe
iaften ska du Isam' mi tærne faa se.
6. Aa havfrua tala ti Isam ho saa
iaften ska du fer meg ti skjenkjar gaa.
7. Hosse kann eg fer deg ti skjenkjar gaa
som ikkje har sett sola paa 15 aar.
8. Aa havfrua slo ti Isam paa hvidan kjinn
hosse tol du snakke saa ti havfruen din.
9. Aa Isamo hadde paa seg kjolen blaa
aa dei søllspente skoa saa spende ho paa.
10. Aa Isamo slengde paa seg kaapa blaa
aa gulle va' stikka fe hvær den traa.
11. Aa Isamo inn igjenom dynnæne steig
dom visste kje ana hell sola skjein.
12. Aa Isamo skjenkte i mjøen saa varm
ti havfrua sømna i Alebrettes arm.
13. Aa Isamo skjenkte i mjø aa i vin
ti h[avfrua sømna] i gullstolen sin.
Ekstra opplysninger