[BIN: 0573]

Harpespelet tvingar nøkken.
Villemann og Magnhild.
Gudmund og Signeliti

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1914 av Torleiv Hannaas etter Hæge Kiland, Vrådal, Kviteseid, Telemark .

1. Villfar fór ivi heio
- Far ivi skog me vengjo-
etter sine systar han leita.
-Meg tvingar elskog -
2. Villfar kåm seg rians i går
o elvekvinna ute for hånom står.
3. Å aller hev eg sett vendre møy
[å aller hev eg sett] røde gull mei.
4. Å eg heve meg ei terne
o ho æ venare ende.
5. Å ho æ vendre mæ bare hår
hell eg æ sjov mæ gullkrona på.
6. Å ho æ vendre mæ bare fot
hell eg æ sjov mæ syllspente sko.
7. Å eg gjeve deg båte gull o fe
å må eg di terne se.
8. Have du sjav ditt gull o fe
gjønni ska du mi terne se.
9. Å eg gjeve deg båte gull o jor
må eg tala mæ di terne eit einaste or.
10. Have du sjav di gull o jor
du må tala med mi terne eit einaste or.
11. Gakk du deg i stogo inn
me eg gjeng o vekkjer terna mi.
12. Statt upp Syllklar klæ de på
13. Å hosse kann eg inn for ein k[risten] m[ann] gå
som hev kje sett kristen mann på femten år.
14. Syllklar ha på seg sjurta ny
o den va alle mæ gulle sytt.
15. Syllklar ha på seg silkjeserk
de va nie møyars vinterverk.
16. Syllklar ha på seg stakkjen rou
o gulle de låg etter kvår den soum.
17. Syllklar [ha på seg stakkjen] blå
o gulle [de låg ette kvår den] trå.
18. Syllklar va ikkje beltestor
ho slengde ikring seg ei røde gullgjor.
19. Syllklar ho reiste ti bekkje
sitt gule hår ho rekkte.
20. Dei tvo dei vaska o kemde hennars hår
dei andre tvo sette gullkrona på.
21. Syllklar ho inn igjenom dynni steig
o Villfar tenkte de va soli som skjein.
22. Høyr du Syllklar hott e spyre deg
lystar du fylje1 heim att mæ meg.
1fygje
23. Å eg lystar no vel å fygje heim att mæ deg
når eg visste at elvekvinna såg ikkje meg.
24. Villfar uti runebok såg
so runa h[an] elvekvinna so langt der ifrå.
27. Syllklar kåm seg gangans i går
kongjen o dronningji ute står.
28. Eg helsar deg kongjen o dronningji og spyrje deg må
behøver de noko tjenestepiger i år.
29. Å kann de bryggje hell kann de baka
hell kann de skjinne for kongjen maka.
30. Å me kann b[ryggje] o me k[an] b[aka]
men ikkje skjinne for kongjen maka.
31. Den eldre gullveven rende
den yngre vov 'n ti endes.
32. Ho vov i måne ho viv i sol
o sjave seg mæ syllspente sko.
33. Då den veven va voven ne
so kasta dei den for dronningjis kne.
34. Me helsar deg dronningji me spyrje deg må
hott hendte de deg inna femten år.
35. De hente meg inna femten år
båe mine døttann blei stolne ifrå.
36. Blei båe dine døttann dei s[tolne] ifrå
o her sko du dei atte sjå.
37. Kongjen o dronningji dei blei so gla
dei dansa o sprang kvor evige dag.
Ekstra opplysninger