[BIN: 0568]

Harpespelet tvingar nøkken.
Villemann og Magnhild.
Gudmund og Signeliti

(fleire alternative titlar)

Oppskrift, udatert, av Sophus Bugge etter Torbjør Midbøn, Kviteseid, Telemark .

1. No hev eg aller set venare møy
tru eg mått' mæ deg båe liva å døy.
2. Eg hev ei tærne inne
ho æ som morgosol oprinder.
3. Å ho æ venar mæ bare fot
hell eg æ sjov mæ sylvarspente sko.
4. Gjønne vi' eg gjeva deg gull å fe
nå eg få lov te di tærne se.
5. Hav no spar både gull å fe
gjønne må du mi terne se.
6. Statt upp Sylvklar klæ deg på
du ska' ut te kristenmann gå.
7. Sylvklar ut igjenom dynni steig
Villefar tenkte at soli skein.
8. Sylvklar reste te bekkje
sit gule hår ho rekkte.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS S. Bugge I, 33 med overskrift Varianter til Villefar og Sylvklar I (meddelte af Torbjør Midbøn)

Tillegg: over str. 1 har S. Bugge vist til Landstad 1853 s. 494: V. 1 Mellomslægengen lyder - fór ivi heio mæ vengjo; V. 2 som hos L[andstad]. kun fór for rei; V. 3 hos L. ikke meddelt; V. 3 som hos L. V. 4; så følgjer str. 1 i varianten som er attgjeve her, over denne str. står Margjit Lavransdatter sagde: Syllklæ V. 1

Villfar fór ivi hei å dikje
han leita ette Syllklæ systeri si.

Etter str. 2 står som L. V. 8; etter str. 5 står så skulde følge et V. som Torbjør ei husked; etter str. 6 står som L. V 20, V 21 og V. 19 Linje 2: nio jomfrugur håndeverk; under oppskrifta står Så husked ei Torbjør mer ret