[BIN: 0565]

Harpespelet tvingar nøkken.
Villemann og Magnhild.
Gudmund og Signeliti

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1874 av Sophus Bugge, ukjent sanger, Telemark .

1. Alebrand leitar so vie
- Den lange nott-
han leita i sju kongerikje.
-For mig tvingar kan elskoven -
2. Alebrand kom seg riands i går
havfruga sto ute og sloga sitt hår.
3. Du ska' få gull å liggande fe
må eg få Isemo frua de.
4. Hav du sjav ditt g[ull] å l[iggande] f[e]
men du sko vist Isemo [få se].
5. Havfruga reste te bure
ho vekte Isemo fruga.
6. Høyrer du de Isemo frua å klæ deg seint
fe du sko' bera skjenkjen fer ridarsvein.
7. Isemo ha på seg silkjeserk
de va sju møyar av handeverk.
8. Isemo [ha på seg] stakkjen blå
de va so gulle glimra i kvor den trå.
9. Isemo [ha på seg] stakkjen rau
de va so gulle glimra i kvor den saum.
10. Isemo [ha på seg] strømpa blå
mæ syllspente sko spend ho imot.
11. Isemo [ha på seg] gullkrona rau
- - - - - - - -
12. Isemo ut av døren steig
de visste 'kje anna hell soli skjein.
13. Hosse sko no den skjenkjen gå
eg hev 'kje sett soli på 15 år.
14. Isemo [inn av dynni] sprang
so reste ho te den kasten som mjø å vin rann.
15. Isemo skjenkte so lengje
te havfruga sovna på benkje.
Ekstra opplysninger