[BIN: 0564]

Harpespelet tvingar nøkken.
Villemann og Magnhild.
Gudmund og Signeliti

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge, ukjent sanger, Telemark .

 ivi dekk'ar å dalar (Villfar)

Ekstra opplysninger

Orig.ms. NFS S. Bugge a, s. 103