[BIN: 0555]

Harpespelet tvingar nøkken.
Villemann og Magnhild.
Gudmund og Signeliti

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1914 av Kj. A. Flatin, ukjent sanger, Seljord, Telemark .

1. Fru Magnild ho sad opi lofte å grædt
-De fagrraste linalo va alle -
Olaf han gik oppa gata å let.
-Med di ronine lyster man vinde -
2. Græte du fe sadel hel græte du fe hest
hel gæda du fe du har med meg fest.
3. Nei inkje græda eg fe sadel hel hest
å inkje fe eg er med deg fest.
4. Græte du fe åker hel græte du fe eng
hel græte du fe du ska reie mi seng.
5. Nei inkje græte eg fe åker hel eng
å inkje græte eg fe eg skå reie di seng.
6. Græte du for gods hel græte du fe jord
hel græte du fe du ska duke mitt bord.
7. Nei eg græte nå meir for mit fagrende hold
som skå bortrodtne i Vandel å mold.
8. Eg græte nå meir for mit fagre gule hår
som ska bortrådtne i Vandel å.
9. Å hører du fru Magnild du græte inkje mei
eg skå bygge den broi både høg og brei.
10. Du må nå bygge o op onder skye
min skjæbne eg aller kan gange forbi.
11. Alle så va me nå dei søskinde små
å alle va gjevne te Vandal å.
12. Å alle så va me nå søskindi fem
å alle va given te Vandal å hen.
13. Fire af mine mennar skal fyre deg rie
å sjav ska eg halle uti sadel å mile.
14. Som dei kom pa Vandel bro
då snubla den hesten på fire guldsko.
15. Fire guldsko å femten guldsaum
så reste den bruri at strian stroum.
16. Olaf han seg over agsl såg
hore ble af fru Magnild i sadelen sad.
17. Å te så svara di brodkjæringan tvo
me såg o nå seinste på Vandalabro.
18. Olaf han tala te liten smådræng
vil du nå hente mi guldharpe her frem.
19. I sender bud til min moder
min unge brud ligger i floden.
20. I sender bud til min syster
Guldharpen den ligger i kiste.
21. Olaf han leika på harpe stræng
å fisken den dansa i strian strom.
22. Olaf han leikad med liste
så fuglen dansa på kviste.
23. Havmand kom frå bonde
med fem jomfrugor på hånde.
24. Å hoirer du Olaf du leikar kje meir
eg heve nå ikkje jomfrugune fleir.
25. Olaf han leika af hjartans klang
så strengine dei udaf harpa sprang.
26. Å der blei glæde for sorg igjen
di fem jomfrugun fygde en heim.
Ekstra opplysninger