[BIN: 0553]

Harpespelet tvingar nøkken.
Villemann og Magnhild.
Gudmund og Signeliti

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1913 av Torleiv Hannaas etter Svein Hovda, Bykle, Setesdal, Austagder .

1. Græte du gull hell græte du jor
hell [græte du] fy at du sko1 åt mitt bor.
-Æ de ronir sille me vinne -
1ska
2. Græte du åker hell g[ræte] d[u] eng
hell [græte du] fy at du sko åt mi seng.
3. Eg græt'e kje gull o eg græt'e kje jor
eg [græt'e kje] fy at eg sko åt ditt bor.
4. Eg [græt'e kje] åker eg [græt'e kje] eng
[eg græt'e kje] fy at eg sko åt di seng.
5. Meg eg græt'e mei fy mitt gule hår
som rotne må i Valar-å.
6. O eg græt'e mei mine systa ni
når eg kjem ette so blive me ti.
7. Hesten han snåva i røde gullsaum
o Magnill ho drog av åt strie straum.
8. Valdemann slo på si horpe so hardt
de tagna kvor fuglen i skogen sat.
9. Han slo sine runir i breie bor
å stramen vendte ti Vigdefjor.
10. Valdemann spana sin ronastreng
han manar dei møyar o dvalaseng.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. BFS T. Hannaas 425, 35-37 (NFS, kopi) med overskrift Ronarvisa

L[andstad] s. 469-80, Liestøl I s. 76, Skar, Gamalt VIII, 66 Tillegge: etter str. 6 står Noko burte. Men inkje som hos Landstad; etter str. 8 står Vers um at han mana fram adde systerne, og so Magnill (Etter Haddvor Bjaai); str. 9 og 10 er sett til seinare. Reinskrift BFS T. Hannaas 3, 34 Tillegg: ved str. 9 og 10 står Skar, Gamalt I, 106 Reinskrift BFS T. Hannaas 3, 33 Tillegg: under reinskrifta står Skar hev ei uppskrift etter same kvedaren, Gamalt VIII, 66. Visa er elles mest kjend under namner "Vilemann og Magnhild" Utsyn 23 Prenta i Norsk Aarbok, Bergen 1921 s. 155