[BIN: 0548]

Harpespelet tvingar nøkken.
Villemann og Magnhild.
Gudmund og Signeliti

(fleire alternative titlar)

Oppskrift, udatert, av Johannes Skar etter Svein Hovda, Bykle, Setesdal, Aust-Agder .

1. Ragnvall sigler si Snekkj' unde Øy
hentar sitt Viv aa si Festarmøy.
-E de Ronir so sille med vinne -
2. Magnil ho skjyggjer seg unde Skaut
ho torde 'kji syne si Augu tvau.
3. Du tar inkji skjyggje deg unde Skaut
eg ser at du græte av Augu tvau.
4. Aa græte du Gull aa græte du Jor
ell græte du fø du sko aat mitt Bor.
4. Græte du Aaker ell græte du Eng
ell græte du fø du sko aat mi Seng.
5. Eg græt' inkji Gull eg græt inkji Jor
eg lengtar berr' ett' at eg sat me ditt Bor.
6. Men eg græte mei mitt gule Gaar
som rotne maa i Gjallaraa.
7. Men eg græte mei mine Systa ni
naar eg kjem etti so bli de ti.
8. Hesten 'an snaava i røde Gullsaum
ho Magnill dro av aat strie Straum.
9. Aa Ragnvall slo si Horpe so hart
daa tagna kver Fuglen i Skogjen sat.
10. Han slo sin Ronir i breie Bor
so Straumen vendte ti Vigda Fjor.
11. "Aa ha mi no skrikje mot vidde Skjy,
dei kunna 'kje finne i Straumo Ly."
12. Ragnvall stansar paa Gjallarbro
daa hoyrd' 'an Horpa si Ronir slo.
13. Eg manar dei fram fyri Solagla,
um so dei va gjøymde i Nidgungagap.
14. Ragnvall spana sin Ronastreng
han manar dei Møyar o Dvalaseng.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS J. Skar 3, s. 7 med overskrift Runarvisa

Under oppskrifta staar Svein H. etter Haddvoor Bjaane