[BIN: 0547]

Harpespelet tvingar nøkken.
Villemann og Magnhild.
Gudmund og Signeliti

(fleire alternative titlar)

Oppskrift, udatert, av Johannes Skar ukjent sanger, Setesdal, Aust-Agder .

1. Ragnvall sigler si Snekkj' undi Øy
hentar sitt Viv aa si Festarmøy.
-E de Ronir so sill mi vinne -
2. Magnill skjyggjer seg unde Skaut
ho tor 'kji syne si Augu tvau.
3. Du tar inkji skjyggje deg unde Skaut
eg ser at du græte av Augu tvau.
4. Aa græte du Gull ell græte du Jor
ell græte du fø' du ska aat mitt Bor.
5. Græte du Aaker ell græte du Eng
ell græte du fø' du ska aat mi Seng.
6. Eg græt inkji Gull eg græt inkji Jor
eg lengtar berr' etti eg sat me ditt Bor.
7. Men eg græte mei mitt gule Haar
som rotne maa i Gjallar-Aa.
8. Meg eg græte mei mine Systa ni
naar eg kjem etti so bli mi ti.
9. Aa ha mi no skrikje mot vidde Skjy
dei kunna kji finne i Straumo Ly.
10. Eg manar dei fram fyri Solagla
um dei so va gjøymde i Nidgungagap
11. Ragnvall stansar paa Gjallar-bro
daa høyrd' 'an Horpa si Ronir slo.
12. Hesten snaava i røde Gullsaum
ho Magnill dro av aat strie Straum.
13. Aa Ragnvall slo si Horpe so hardt
daa tagna kver Fuglen i Skogjen sat.
14. Han slo sine Ronir i breie Bor'
aa Straumen vendte ti Vigdafjor.
15. Ragnvall spana sin Ronastreng
han manar dei Møyar o' Dvalaseng.
Ekstra opplysninger